Trasy a naučné stezky

Rusava, Tesák, Solisko …

Turistické trasy

Z Hostýna vede celá řada turistických tras. Mezi ty nejoblíbenější patří hřebenovka na sedlo Tesák přes vrchol Skalný. V dohledu jsou pískovcové skály a v údolí pod Skalným pak je ukryta valašská vesnice Rusava, která tvoří unikátní národopisný útvar. Díky své malebnosti se stala vyhledávaným místem umělců.

Dostat se do ní lze snadno, stačí z původní trasy odbočit a vydat se po červené značce přes vrch Pardus. Pardus se zvedá nad Rusavou a okolními svahy, plnými lesů a luk do výšky 672 m. Kromě toho nabízí jednu z nejkrásnějších vyhlídek Hostýnských vrchů. Pod vrcholem pak pramení říčka Rusava, vlévající se do řeky Moravy.

Naučné stezky a turistické trasy Hostýnska

Na výběr je však také odbočka z hlavní trasy na stezku na horu Obřany se zbytky stejnojmenného hradu.

Cesta z Hostýna na Tesák je velmi pohodlnou trasou, která vede kolem menších přírodních rezervací, které jsou dokladem zdejšího přírodního lesního bohatství. Nedaleko se pak nachází odbočka k chráněnému území Čerňava, které se může pochlubit nejmohutnější jedlí v okolí, jejíž výška měří až 45 m. Neméně lákavá je pak rezervace Skaliska-Sochová, která uchvátí svými pískovcovými skalními útvary.

Tesák je pak také výchozím bodem pro toulky zdejší krajinou a objevování místních zvláštností. Na nejvyšší hostýnský vrch Kelčský Javorník vede z Tesáku listnatými lesy, které sice skýtají klid a příjemnou procházku, ale na druhou stranu přes vzrostlé stromy není vidět do okolní krajiny. Z Kelčského Javorníku pak vede cesta kolem zřícenin hradů Šaumburk a Zubříč až do Rajnochovic. Zde je k vidění jednak bývalá úzkorozchodná lesní železnice nebo zdejší kostel Narození Panny Marie a sv. Anny. Ovšem z Kelčského Javorníku je možné se také vydat do Bystřice pod Hostýnem.

Velmi zajímavá je pak skála s podobou obří hlavy s vyšpulenými rty, nacházející se pod kótou hory Smrdutá, kolem níž vede turistická trasa do Chvalčova. Impozantní je zejména velký skalní sesuv na jihozápadním úbočí Smrduté, který je propojen je s krátkou pseudokrasovou jeskyní.

Oblíbeným turistickým cílem je i rekreační středisko Troják se známým horským sedlem. V létě se odsud dá vyrazit na Tesák, Hostýn či do vesnice Lazy. Vždy se však jedná o příjemnou procházku po relativně mírných trasách po karpatských hřebenech. Cesta je lemována lesy, loukami i jednotlivými tradičními lidovými chalupami v typickém valašském stylu.

Z Trojáku se však je možné vydat i do chráněného území Solisko, což je zřejmě nejlépe zachovaný lesní porost v oblasti, tvoření 150-letou jedlovou bučinou.

Kdo by chtěl zavítat do míst, která si zachovala pralesovitý charakter, ten by měl zvolit výlet z obce Lukov přes vrchol kopce Velá až do minirezervace Bzová nebo ke skalnatému hřbetu Ondřejovsko.

Cyklisté pak míří zejména na Hostýnskou magistrálu. Nejhorší je dostat se nahoru na hřebeny, pak už je na výběr nespočet cest, ovšem všechny nabízí úchvatné výhledy do kraje. Je však také možné sjet do údolí na Rusavu a odtud opět zpátky na hřeben a pak dále až na vrch Troják. Stoupání jsou místy obtížná a méně zdatní cyklisté mohou mít problémy, ovšem na konci cesty už čeká jen příjemný úsek a restaurace Na Trojáku.

Naučné stezky

Naučné stezky seznámí příjemnou formou návštěvníky s přirodou, historií i kulturou zdejšího regionu. Většinou je lze zdolat pěšky či na kole, ovšem tyto cesty je možné vykonat i v zimě na běžkách.

Asi nejznámější je naučná stezka Hostýnské vrchy, vedoucí po modré značce z vrcholu Hostýna pod vrch Skalný a odsud pak následuje zelená značka k rozcestí Klapinov. To je místo, které umožní úchvatné výhledy na panoramata Hostýnských vrchů. Po chvíli odpočinku je možné pokračovat po červené značce kolem zříceniny hradu Obřany až k rozcestí Chvalčov, kde navazuje zelenou značkou cesta přes Smrdutou na rozcestí pod Tesákem. Závěrečný úsek pak vede po cyklostezce až do Rajnochovic, přičemž cestou je možné obdivovat bývalé klauzy na splavování dřeva. Celá trasa měří 18 km a je vhodná pro zdatnější turisty, protože je sice pouze středně obtížná, ale přece jen znamená 610 nastoupaných výškových metrů.

Jiným NEJ se může pochlubit naučná stezka Tesák-Rajnochovice, která je nejdelší naučnou stezkou v kraji. Její začátek totiž naleznou zájemci již ve Vsetíně a dojdou po ní po 27 km až k turistické chatě Tesák ve středu Hostýnských vrchů. Cestou narazí turisté na 23 naučných tabulí, které jim podají přehršel informací o západní části regionu.

Nejprve vede cesta po červené turistické značce přes vrchol Chléviska a pak dále po zelené značce do obce Hošťálková. Návštěvníci se i mírně zapotí při výstupu na vrch Bludný a cesta je dále dovede hřebenovkou až do sedla Troják. Po modré a následně po červené pak hosté dorazí až k turistické chatě Tesák, kde je čeká zasloužené občerstvení a odpočinek.

Naučná stezka Lukov pak nabízí 8 zastavení a k dispozici je buď základní 7,5-kilometrový úsek nebo delší 9,5-kilometrový úsek s odbočkou na Králky a hrad Lukov. Prakticky po celou dobu vede lesem. Na začátku čeká turisty výstup na hřebeny Hostýnských vrchů a pak už vede mírně z kopce a odměnou za prvotní námahu jsou pak krásné výhledy do krajiny.

Naučná stezka Chodník Masarykových obsahuje 4 informační zastavení, která návštěvníky seznámí zejména s historií a přírodními zajímavostmi obce Chvalčov a okolí. Její délka je 5,5 km, je značena modrými kolečky a je tedy především vlastivědně zaměřena. Není nijak zvlášť náročná, dosahuje převýšení necelých 200 m, takže je vhodná i pro méně zdatné jedince či děti. Své jméno nese po prezidentu T.G. Masarykovi, který zde pobýval v létě 1898 a vede údajně jeho oblíbenými cestami.

Po mnoha trasách a stezkách, dojte k jedné z rozhlednen, kterých je zde několik.

Vyrazit je nejvhodnější z obce Chvalčov, konkrétně symbolicky od domu, v němž zde tehdy Masarykovi bydleli a který nese, v upomínku na tuto návštěvu, od roku 1923 pamětní desku.. Skrz vesnici vede stezka pod Kozinec, kde si mohou turisté vychutnat překrásný výhled do údolí Bystřičky či na okolní vrcholy. Dalším cílem je vrch Hradišťko a pramen Koryto s osvěžující čistou vodou. Od kapličky pak vede až k říčce Bystřičce, jejiž tok nějakou dobu sleduje a pak se odchýlí a uhne do údolí vrchů Hostýn a Kuželík. Chodník Masarykových ústí na Schwiegerově pasece s bývalou hájovnou Švajgrovkou. Kdo by chtěl v cestě pokračovat, může si vyšlápnout na Hostýn nebo sejít do Bystřice pod Hostýnem. Další možností je posedět na lavičce mezi stromy s výhledem na Hostýn a svahy Javorníku, a pak se vrátit zpět do Chvalčova.