Nejznámější obce

Rusava, Rajnochovice, Kašava …

Rusava

Malebná vesnice Rusava by se dala v dnešní době bez nadsázky označit za konec světa, protože motorizovaní návštěvníci zde musí odstavit svá vozidla, neboť silnice zde končí a dál už lze pokračovat jen po svých nebo na kole. Ovšem výhodou je, že si tak alespoň mohou vychutnat krásy zdejší krajiny naplno.

Leží v samotném srdci Hostýnských vrchů, v údolíčku, které je obklopeno vrcholy Hostýn, Pardus, Grap, Skalný či Klapinov. Valašská obec láká návštěvníky nejen na překrásnou přírodu a zříceniny okolních hradů či skalní útvar. Hlavní atrakcí jsou zejména valašské dřevěnice a k historickým skvostům patří katolický kostel Povýšení sv. Kříže, evangelický kostel sv. Trojice, Kašparova vila či pomníky padlých za 1. a 2. světové války.

Zejména Kašparova vila patří k unikátním dochovaným stavbám zdejší lidové architektury. Pochází z roku 1932 a nese nápis „AŤ SI BYLO JAK SI BYLO , DYCKY JAKSI BYLO, EŠČE NIGDY NIKDY NEBYLO, ABY JAKSI NEBYLO“. Původní majitel, malíř a ilustrátor Adolf Kašpar, zde žil na konci svého života, poté měl nejrůznější využití a dnes je opět v držení malířovy rodiny, ovšem veřejnosti je nepřístupná, takže ji mohou návštěvníci obdivovat pouze zvenčí.

Podívejte se na ubytování které můžeme doporučit.

O vysoké atraktivitě tohoto místa svědčí i fakt, že tude vede poutní cesta z Velehradu na Hostýn, ale i naučná stezka Rusavské chodníčky, Hostýnské vrchy i portášská trasa Portášské chodníčky.

První zmínky o Rusavě pochází už z konce 14 století, ale samotná obec pochází až z poloviny 17. století, kdy zde byli umístěni omilostnění zajatci z valašských bouří. Bohatá historie a osobitý rázovitý způsob života obyvatel vesnice jsou zde připomínány prakticky na každém kroku. Ne nadarmo se Rusavě přezdívá „Malé Valašsko“.

Rajnochovice

Obec Rajnochovice patří k turisticky hojně navštěvovaným místům. Rozkládá se v severní části Hostýnských vrchů, nedaleko se pak nachází zříceniny hradů Šaumberk a Zubříč či přírodní památky Skaliska-Polomsko, Vřesoviště Bílová a Sochová i rezervace Kelčský Javorník a Čerňava.

Rajnochovice byly založeny na počátku 18. století bačou Mikulášem Rajnochem, po němž nesou své jméno. Mezi historické památky obce patří Kostel Narození Panny Marie a svaté Anny.

Není to typická vesnice, ale spíše jde o velmi vertiálně členěné místo, kde jsou chaty a chalupy rozesety po pasekách, samotách i loukách. Mimochodem rekreačních chat a chalup je zde mnohem více než klasických, celoročně obývaných domů.

Mezi zdejší zvláštnosti patří Arcibiskupská lesní železnice, kterou je možné navštívit při různých kulturních akcích nebo po předchozí domluvě. Původně sloužila na počátku 20. století k dopravě kulatiny na parní pilu.

Dřevo bylo vždy hlavním artiklem Rajnochovic a protože zde v minulosti scházely vhodné cesty pro jeho přepravu, dříví se nesváželo, ale plavilo. K tomuto účelu byly vybudovány malé přehrady, klauzy.

Kašava

V údolí řeky Dřevnice se rozprostírají domy obce Kašava, které jsou rozmístěny v malebné krajině valašských lesů a kopců. Pravda, historických památek se zde mnoho nedochovalo. Ve skutečnosti stojí za zmínku pouze kostel svaté Kateřiny. Je to zajímavé, protože je to velmi stará obec, jejíž základy byly položeny již ve 14. století. Byla součástí lukavského panství a v 15. století zde bylo dokonce fojtství.  Původně zde ovšem stával dřevěný kostelík a nový barokní kostel byl vybudován až v polovině 18. století, kdy obec mimo jiné získala také svou pečeť se symbolem sv. Kateřiny.  Ozdobou kostela jsou bezesporu zdejší věžní hodiny, která jsou vzácným středověkým orlojem, který byl původně součástí hradu Lukova a po jeho zničení byly přemístěny právě do Kašavy.

Nedostatek historických památek může vyvážit vyhlášená cukrárna U Šarmavů, vzdálená od kostela necelých 100 m.